قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÇäÐÇÑ ÍÑíÞ ÇäÌáíÒì ÈÖãÇä Çáæßíá


ÇäÐÇÑ ÍÑíÞ ÇäÌáíÒì ÈÖãÇä Çáæßíá


وصف الاعلانÊÞÏã áßã ÔÑßÉ Çì Èì Óì ÇäÙãÉ ÇäÐÇÑ ÍÑíÞ ÇäÌáíÒì ãÇÑßÉ Terofire æHochiki
ÇäÙãÉ ÇäÐÇÑ ãÚäæäÉ ãßæäÉ ãä áæÍÉ-ÍÓÇÓ ÏÎÇä ÖæÆì-ÍÓÇÓ ÏÎÇä ÎØì- ÍÓÇÓ ÍÑÇÑå- ÍÓÇÓ ÏÎÇä æÍÑÇÑå ãÚÇ- ÓÇÑíäÉ ÈÝáÇÔÑ- ÍÓÇÓ áåÈ-ÍÑÓ ÇäÐÇÑ- ÒÑ ÇÓÊÏÚÇÁ
ÇäÙãÉ ÇäÐÇÑ ÊÞáíÏíÉ ãßæäÉ ãä áæÍÉ- ÍÓÇÓ ÏÎÇä-ÍÓÇÓ ÍÑÇÑå- ÓÇÑíäå ÈÝáÇÔÑ-áãÈÉ ÈíäÇ- ÌÑÓ ÇäÐÇÑ-ãÝÊÇÍ ßÇÓÑ ÒÌÇÌ- ÚÇÒá áßÓÑ ÇáÒÌÇÌ
ÇáÈíÚ ÈÇáÖãÇä æÇáÔÑßÉ ÊÞæã ÈÇáÊæÑíÏ æÇáÊÑßíÈ æÇáÕíÇäÉ ÈÚÏ ÇáÈíÚ
ááãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ Úä ÇáÃÓÚÇÑ æÇáÊÑßíÈ áÇ ÊÑÏÏ ÈÇáÇÊÕÇá ÈäÇ
01270681314
01110262549
http://ibcegypt.com/ViewProducts.aspx?id=7&catid=19


صورة الاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : Nouran
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2013-04-24
العنوان :15 ÔÇÑÚ ãßÑã ÚÈíÏ ãÏíäÉ äÕÑ
السعر :2013-04-24
الزيارات : 336
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )