قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ãÓÊáÒãÇÊ ÒÑÇÚíÉ : ãæÒ ãÓÊæÑÏ ÇßæÏæÑ ÈÇÓÚÇÑ ÑÇÆÚå ááÊÌÒÆå æÇáÌãáå


ãæÒ ãÓÊæÑÏ ÇßæÏæÑ ÈÇÓÚÇÑ ÑÇÆÚå ááÊÌÒÆå æÇáÌãáå


وصف الاعلانíæÌÏ áÏíäÇ ãæÒ ÝÇÎÑ ãÓÊæÑÏ ãä ÇáÇßæÏæÑ æÒä ÇáÚÈæå 21ß ÕÇÝì ÚÈæå ßÑÊæä ãÇÑßåBanna food
ÇÐÇ ßäÊã ÊÑÛÈæä ÈÇáÊÚÇãá ãÚÇäÇ Ýì ÇÑÌæ ãÑÓáÊäÇ Úáì ÇáÇãíá æÈÇáÑÏ ÚáíäÇ
áßã ãäÇ ÌÒíá ÇáÔßÑ
 Ýì ÇäÊÙÇÑ ãßÇáãÊßã
æíÓÚÏäÇ ÇÊÕÇáßã

ÔÑßå ÇáÑæÇä ÝÑæÊ áÇÓÊíÑÇÏ æÊÕÏíÑ æÊÓæíÞ ÇáÝæÇßå æÇáÎÖÑæÇÊ ãÍáíå æãÓÊæÑÏå

Ï/ ÇÍãÏ ÇáÓíÏ ÇÍãÏ ÔÍÇÊå

01225463385

034240771

E-mail:elrowan_trading@yahoo.com


صورة الاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ÇÍãÏ ÇáÓíÏ ÇÍãÏ ÔÍÇÊå
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2013-09-04
العنوان : ÇáãßÊÈ :ÔÇÑÚ ÇáäÕÑ-ÇãÇã ÌÑíä ÈáÇÒÇ ÚãÇÑÇÊ ÇáÊæÈ åÇæÓ-ÚãÇÑå ÑÞã7 ãßÊÈ ÓæÞ ÇáÌãáå ááÝæÇßå æÇáÎÖÑ-ÇáäÒåå ãßÊÈ ÑÞã 6ÌãÇáæä ÍÑÝ Ã
السعر :2013-09-04
الزيارات : 404
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )