قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÌåÇÒ ÇßÓÓ ßäÊÑæá áÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä ãä ÇíÒì ÓáíæÔä


ÌåÇÒ ÇßÓÓ ßäÊÑæá áÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä ãä ÇíÒì ÓáíæÔä


وصف الاعلان1. Access Control – ÇäÙãÉ ÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ (ÏÎæá – ÎÑæÌ – ÊÍÏíÏ ãÓÊÎÏãíä)

• åæ äÙÇã íãßä ãä ÎáÇáÉ ÇáÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ æÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä.

• æÍÏÇÊ ÞÑÇÁÉ ßÑæÊ ããÛäØÉ æÈÑæßÓíãÊì Çæ ÈÇáÈÕãÉ æÇáÎÕÇÆÕ ÇáÈÔÑíÉ.

• ãÞÇÑäÉ ãáÇãÍ ÇáÔÎÕ ÈÇáãáÇãÍ ÇáãÓÌáÉ áå ÓÇÈÞÇ æÊÍÏíÏ ÍÏ ÇÞÕì ááãÊæÇÌÏíä Ýì ÇáãßÇä

• ãäÚ ÊæÇÌÏ ÔÎÕ ÈãÝÑÏÉ Ýì ãßÇä ãÚíä.

• ÇáÇäÐÇÑ ÈÊÑß ÇáÈÇÈ ãÝÊæÍÇ.

• ÊìäÐÇÑ ÈÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÚäæÉ.

• ÇäÙãÉ ÎÇÕÉ ááãÕÇÚÏ ÇáßåÑÈÇÆíÉ.

• ÈÑÇãÌ ãæãäÉ ÖÏ ãÍÇæáÉ ÇáÚÈË.

• ÇäÙãÉ ßÈíÑÉ æÇÎÑì ÇÞÊÕÇÏíÉ ááæÍÏÇÊ ÇáÕÛíÑÉ Ýì ÏæÇÆÑ ãÊßÇãáÉ ãÚ ÇáÇäÙãÉ ÇáÇÎÑì.

• ÌãíÚ ÇáÇßÓÓæÇÑÇÊ ÇááÇÒãÉ ãÊæÝÑÉ – ßÇáæä ßåÑÈÇÁ ¡ ßÇáæä ãÛäÇØíÓì ¡ ÒÑ ÎÑæÌ ¡ ÑíãæÊ ¡ ÈÇæÑ ÕÈáÇì.

ÇÏÇÑå ÇáãÈíÚÇÊ/
ÓãÑ ÕáÇÍ
0183998629 \ 0194817257
samr.easy@gmail.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ÓãÑ ÕáÇÍ
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-07-26
العنوان :لا يوجد عنوان مضاف للاعلان
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 639
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )