قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÇÍÏË ÇáÊÞäíÉ Ýì ÇÌåÒÉ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ãä ßíäÌ ÇáåäÏÓíÉ æÈÇÓÚÇÑ ãÛÑíÉ


ÇÍÏË ÇáÊÞäíÉ Ýì ÇÌåÒÉ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ãä ßíäÌ ÇáåäÏÓíÉ æÈÇÓÚÇÑ ãÛÑíÉ


وصف الاعلانÔÑßÉ ßíäÌ ÇáåäÏÓíÉ
ÃÝÖá æÃÍÏË ÇáÊÞäíÉ Ýì ÃÌåÒÉ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ÕäÇÚÉ ÇãÑíßíÉ.
• ãäÇÓÈ ááÚÇãáíä ÈßÇÝÉ ÇáåíÆÇÊ (ãÕÇäÚ, ãÓÊÔÝíÇÊ, ÔÑßÇÊ, ÝäÇÏÞ ...).
• ÊÓÌíá ãæÇÚíÏ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ÈÇáÈÕãÉ Ãæ ßÇÑÊ ããÛäØ ÃæÈÇÓææÑÏ.
• ÈÑäÇãÌ Óåá æãÈÓØ ÈÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ æÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ íÞæã ÈÍÓÇÈ ÓÇÚÇÊ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ æÇáÊÇÎíÑ æÇáæÑÏíÇÊ æÇáÇæÐæäÇÊ æÇáÇÌÇÒÇÊ ÇíÖÇ íãßä ÑÈØå ÈäÙÇã ÍÓÇÈ ÇáÑæÇÊÈ áßÇÝÉ ÇáÚÇãáíä ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÚÏíáå áÇÖÇÝÉ ÎÕÇÆÕ ÇÎÑì.
• ãÒæÏ ÈÇÍÏË ÇáÊÞäíÇÊ Ýì ÇáÊÍßã ÇáÇáì Ýì ÝÊÍ æÛáÞ ÇáÇÈæÇÈ æÇáãÚÑæÝ È Access Control System æåÐÇ ÇáäÙÇã íãßäå ÇáÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ æÇáÎÒä æãÒæÏ ÈÇáÇäÐÇÑ ÖÏ ÇáÓÑÞÇÊ ßãÇ ÇíÖÇ íãßä Úä ØÑíÞå ÑÈØ ÝÑæÚ ÇáÔÑßÉ ÈÈÚÖåÇ.
• áÏíå ÍÓÇÓíå ÚÇáíÉ áÞÑÇÁÉ ÇáÈÕãÉ íÕá Çáì ËÇäíÉ æÇÍÏÉ ßãÇ íãßäå ÞÑÇÁÉ ÇáÈÕãÉ ãä Çì ÒÇæíÉ ááÇÕÈÚ.
• ÇãßÇäíÉ ÊÓÌíá ÈÕãÊíä áßá ãæÙÝ æßÇÑÊ æÈÇÓææÑÏ.
• ÓÚÉ ÊÎÒíä ÚÇáíÉ ÊÕá Çáì ÊÓÌíá ÚÏÏ ãÓÊÎÏãíä 10000 ãÓÊÎÏã æ 50000 ÍÑßÉ ÈÇáÐÇßÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ.
• íãßäå ÇáÑÈØ ãÚ ÇáÍÇÓÈ Úä ØÑíÞ ) (Web based-LAN-Flash memory-USB-RS232/RS422
• ãÒæÏ æäÇØÞ ÈÇáÚÏíÏ ãä ÇááÛÇÊ ãäåÇ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÇäÌáíÒíÉ.
• íãßä Úãá ÈÇÓææÑÏ ááÌåÇÒ æÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÒÇíÇ ÇáÇÎÑì ßÇáæÞÊ æÇáÊÇÑíÎ.
<<ÊÑßíÈ æÝÍÕ æÕíÇäÉ ãÌÇäì æÖãÇä ÓäÉ ãÚ ÇáÇÓÊÈÏÇá>>
<<ÎÕã åÇÆá Úáì ÇáßãíÇÊ íÕá Çáì 50%>>
<<æÇáãÝÇÌÆÉ USB Flash memory 4G åÏíÉ ãÚ ßá ÌåÇÒ>>
åÐÇ ÇáÚÑÖ áÝÊÑÉ ãÍÏæÏÉ
áãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ íãßäã ÇáÇÊÕÇá
ãÓÄá ãÈíÚÇÊ : ã / ãäÉ
ÔÑßÉ ßíäÌ ÇáåäÏÓíÉ
6 ÔÇÑÚ ÇáÈØÑÇæì ãÊÝÑÚ ãä ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ, ãÏíäÉ äÕÑ, ÇáÞÇåÑÉ.
0167870939 - 0172452842 - 0224031461 - 0222603388
http://king-sedco.blogspot.com
king.sedco@hotmail.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : kingsedco
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-09-02
العنوان :6 ÔÇÑÚ ÇáÈØÑÇæì ãÊÝÑÚ ãä ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ, ãÏíäÉ äÕÑ, ÇáÞÇåÑÉ.
السعر :00 LE
الزيارات : 567
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )