قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب


ÎÑæÝ ÇáÚíÏ


وصف الاعلانÈãäÇÓÈÉ ÞÑÈ Íáæá ÚíÏ ÇáÇÖÍì ÇáãÈÇÑß ÇÚÇÏå Çááå ÚáíäÇ æÚáíßã ÈÇáÎíÑ æÇáíãä æÇáÈÑßÇÊ
íÔÑÝäÇ Çä äÞÏã áÍÖÑÇÊßã ÇÑÎÕ ÇáÇÓÚÇÑ æÇØíÈ ØÚã ááÍæã ÇáÛäã
áÏíäÇ ÇÛäÇã ÇáÈÑÞí æÇáÈáÏí
ÊÛÐÊ Úáì ÎáíØ ãä ÇáÇÚáÇÝ ÇáØÈíÚíÉ æÇáÈÑÓíã ÇáÍÌÇÒí Úáì ÇíÏí ÎÈÑÇÁ æÇØÈÇÁ ãÊÎÕÕæä
ÇäÊÇÌ ãÒÇÑÚäÇ ÈãÕÑ Úáì ÇÚáì ãÓÊæì ãä ÇáäÙÇÝÉ æÇáÑÚÇíÉ
ÇáÈíÚ ÈãäÝÐ ãÏíäÉ ÇáÚÈæÑ ÈÇáÞÇåÑÉ
ÇÓÚÇÑ ÎÇÕå ááßãíÇÊ æÚáì ÇÓÊÚÏÇÏ áÊæÑíÏ Çí ßãíå ØæÇá ÇáÚÇã
æßá ÚÇã æÇäÊã ÈÎíÑ
ááÇÓÊÚáÇã íÑÌì ÇáÇÊÕÇá Úáì ÇáÇÑÞÇã ÇáÊÇáíå
0020143707777
ãÍØÉ ÊÑÈíÉ æÊÌãíÚ æÊÕÏíÑ ÇáÇÛäÇã ÇáÊÇÈÚå áÔÑßÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÚÑÈí ááÇÓÊËãÇÑ ÇáÒÑÇÚí æÇáËÑæÉ ÇáÍíæÇäíå


صورة الاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : waelbaha
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-09-20
العنوان :0020143707777 ÇáÞÇåÑÉ
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 786
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )