قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ãÓÊáÒãÇÊ ÍÑíãí : ãÔÇíÉ ßåÑÈÇÆíÉ áÊÎÓíÓ ÚÑÖ ÎÇÕ 0125033689


ãÔÇíÉ ßåÑÈÇÆíÉ áÊÎÓíÓ ÚÑÖ ÎÇÕ 0125033689


وصف الاعلان*ãæÊæÑ ßåÑÈÇÆì ÚÇáì ÇáÌæÏÉ 3ÍÕÇä

*ãÇÑßÉ techno life ÇáÔåíÑÉ

*ãÒæÏÉ ÈÓãÇÚÇÊ mp3

*ãÒæÏÉ ÈÔÇÔÉ ÏíÌÊÇá ãÖíÆÉ ÈÎáÝíÉ ÒÑÞÇÁ áÍÓÇÈ ÇáæÞÊ æÇáãÓÇÝÉ æÇáÓÚÑÇÊ ÇáÍÑÇÑíÉ æäÈÖÇÊ ÇáÞáÈ

*ÓÑÚÇÊ ãÊÚÏÏÉ ãä 1Çáì 14 ßíáæ ãÊÑ Ýì ÇáÓÇÚÉ

*ÈÑÇãÌ ÇÊæãÊß áÊÎÓíÓ

*ãÑæÍÉ åæÇÁ äÞí áÇäÚÇÔ ÇáãÓÊÎÏã (fin)

*áíÒÑ ÇäæÇÑ Úáì ÌÇäÈíä ÇáÊÑÇß áÊÍÏíÏ ÓíÑ ÇáãÔì

*ÞÏÑÉ ÊÍãá ÚÇáíÉ

*ãÇÕ áÕÏãÇÊ

*ãÝÊÇÍ ÇãÇä áÝÕá ÇáãÔÇíÉ ÇÊæãÊß

*ÇãßÇäíÉ ØíåÇ æÊÎÒíäåÇ æãÒæÏÉ ÈÚÌá áÓåæáÉ ÍÑßÊåÇ ÏÇÎá ÇáãäÒá

ÇáÇÖÇÝÇÊ

*ÞÑÕ ÊæÓÊÑ áÊÎÓíÓ ÇáæÓØ æÇáÌÇäÈíä

*ÇÈ Ìíã áÊÎÓíÓ ÇáÈØä

*ÍÒÇã ãÓÇÌ áÊÑÓíÈ ÇáÏåæä æÊÏáíß áÌÓã ÈÚÏ ÇáÊãÑíä
*2 ÏÇäÈá áÐÑÚíä
ÇáÇä ÈÓÚÑ ãÛÑì ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇáÊÞÓíØ
ãÚ ÇáÖãÇä ÇáÔÇãá
ÎÏãÉ ÇáÊæÕíá Çáì Çì ãßÇä Ýì ãÕÑ
ÎÕã ÎÇÕ áßãíÇÊ æÇáÕÇáÇÊ ÇáÑíÇÖíÉ
ÇáÇä ÝÞØ ãä ÎáÇá ÝÇãíáì ÊÑíÏ
ãÏíäÉ äÕÑ
áÇÓÊÚáÇã æÇáØáÈ
24733153
24713995
0125033689
ÇÊÕá ÇáÇä


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ãÍãÏ ÇáÓíÏ
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-11-07
العنوان :ãÏíäÉ äÕÑ
السعر :00
الزيارات : 753
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )