قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ËáÇÌÉ liebherr íæÌÏ ÈåÇ ÔÇÔÇÊ ãÒæÏÉ ÈäÙÇã ßÔÝ ÇáÇÎØÇÁ


ËáÇÌÉ liebherr íæÌÏ ÈåÇ ÔÇÔÇÊ ãÒæÏÉ ÈäÙÇã ßÔÝ ÇáÇÎØÇÁ


وصف الاعلان
1- ËáÇÌÉ áíÈåÑ liebherr íæÌÏ ÈåÇ ÔÇÔÇÊ ãÒæÏÉ ÈäÙÇã ßÔÝ ÇáÇÎØÇÁ ¡ ÝíÙåÑ Úáì ÇáÔÇÔÉ ßæÏ áßá ÎØÇ Çæ ÚØá ¡æÈÇáÊÇáì íÓåá ÇáÊÚÇãá ãÚåÇ æÍá ÇáãÔßáÉ ÈÓÑÚÉ.

2- ËáÇÌÉ áíÈåÑ liebherr ãÌåÒÉ ÈäÙÇã home dialoge ÇáÐì íÞæã ÈÑÈØ ÚÏÉ ËáÇÌÇÊ ÈÈÚÖ ÍÊì ÓÊ ËáÇÌÇÊ ÏÇÎá ãÈäì ãÊÚÏÏ ÈÇáØæÇÈÞ ¡ ÍíË ÊÞæã ÇáËáÇÌÉ ÇáÑÆíÓíÉ ÈÇÙåÇÑ ÈíÇä ÇáËáÇÌÇÊ ÇáÇÎÑì Úáì ÔÇÔÊåÇ ãËá :

* ÏÑÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ * ÏÑÌÇÊ ÇáÊÈÑíÏ * Çì ÇäÐÇÑÇÊ ÊÕÏÑåÇ ÇáËáÇÌÇÊ ÇáÇÎÑì .
* Çì ÇÚØÇá ÊäÔà Ýì ÇáËáÇÌÇÊ ÇáÇÎÑì .3- ËáÇÌÉ áíÈåÑ liebherr ÊÕÏÑ ÇäÐÇÑÇÊ ( ÖæÆì æÕæÊì ) Ýì ÍÇáÉ æÌæÏ Çì Îáá Ýì ÏÑÌÇÊ ÇáÍÑÇÑÉ æÇáÊÌãíÏ Çæ Ýì æÖÚ ÇáÈÇÈ æÛáÞå .Çáæßíá ÇáæÍíÏ ÈãÕÑ
ÔÑßÉ ÈÑäÑÊß .


ÇáÝÑÚ ÇáÑÆíÓì : 43 ÔÇÑÚ ÏÌáÉ - ÇáãåäÏÓíä
ÇáÊáíÝæä : 33367916 /
ÇáÇÏÇÑÉ : 16 ÔÇÑÚ ÇáÍÌÇÒ – ÇáãåäÏÓíä /
ÇáÊáíÝæä :33054917 / 0117800014 /


ãæÞÚ ÇáÔÑßÉ : www.burnertechegypt.com

. ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäì : LIEBHERR @burnertechegypt.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : monyy
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-12-11
العنوان :ÇáãåäÏÓíä
السعر :00
الزيارات : 532
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )