قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÇÌåÒÉ ÈÕãÉ æÌå ãä ãÇßÓíãã ÓíßíæÑÊì ÓáíæÔä


ÇÌåÒÉ ÈÕãÉ æÌå ãä ãÇßÓíãã ÓíßíæÑÊì ÓáíæÔä


وصف الاعلانÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáÝäíÉ ááÇÌåÒÉ :
• ÇáÇÌåÒÉ ÊÚãá ÈäÙÇã ( ÇáÈÇÓæÑÏ - ÇáßÇÑÊ – ÈÕãÉ ÇáÇÕÈÚ – ÈÕãÉ ÇáíÏ – ÈÕãÉ ÇáæÌå ).
• ÇáÇÌåÒÉ ÊÚãá Úáì ÇäÙãÉ ÇáæíäÏæÒ ÇáãÎÊáÝÉ .
• äÙÇã ÊÔÛíá áíäßÓ ããÇ íÚØí ÃÏÇÁ æËÈÇÊ ÚÇáí ÌÏÇ æÚÏã ÊáÝ äÙÇã ÇáÊÔÛíá äÊíÌÉ ÝíÑÓ Ãæ ÛíÑå .
• ÇáÍÏ ÇáÇÞÕì áÞÑÇÁÉ ÈÕãÉ ÇáÊæÞíÚ ãä ( 1 : 2 ) ËÇäíÉ .
• ÇãßÇäíÉ ÊæÕíá ÇáÇÌåÒÉ æÓÍÈ ÇáÈíÇäÇÊ ÈæÇÓØÉ : (USB – RS332 – RS485 – TCP/IP) .
• ÇÌåÒÉ ÊÍÊæí Úáì ÎÇÕíÉ ÇáÇßÓÓ ßäÊÑæá ÈÍíË íãßä ÑÈØåÇ ÈÇáÈæÇÈÇÊ ÇáÇáßÊÑæäíÉ Ãæ ÈÃÈæÇÈ Úä ØÑíÞ ÃÞÝÇá ßåÑÈÇÁ Çæ ÈÇÞÝÇá ãÛäÇØíÓíÉ íãßä ãä ÎáÇáåÇ ÇáÊÍßã Ýí ÝÊÍ ÇáÇÈæÇÈ ÈÇáÈÕãÉ Çæ ÈÇáæÓÇÆá ÃáÇÎÑì .
• íÍÊæì ÇáÌåÇÒ Úáì ÔÇÔÉ ÚÑÖ LCD ÏíÌÊÇá áÅíÖÇÍ ÇáæÞÊ æÇáÊÇÑíÎ æÇáÍÇáÉ ÚäÏ ÞÑÇÁÉ ÈÕãÉ / ßÇÑÊ ÇáãæÙÝ.
• ÇáÌåÇÒ íÏÚã ÍãÇíÉ Úä ØÑíÞ Administrator ÈÍíË áÇ íãßä ÇáÏÎæá ááÌåÇÒ ÇáÇ ÈæÇÓØÉ ÇáÔÎÕ ÇáãÓÆæá ÈÑÞã ÓÑì .
• æÓíáÉ ÇíÖÇÍ ÕæÊíÉ æ ãÑÆíÉ ÊÄßÏ ÊÓÌíá ÇáÊæÞíÚ ÍíË Çäå íÊÖãä Úáì ãäÈå ÕæÊì æÖæÆì áÅÈáÇÛ ÇáãæÙÝ ÈÈíÇä ÇáãØÇÈÞÉ æÇáÎØà .
• ÃãßÇäíÉ ãÑÇÞÈÉ ÃáÇÌåÒÉ ãä ÇáÎÇÑÌ æÇáÇØáÇÚ Úáì ÇáÊÞÇÑíÑ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáãæÙÝíä .
• äÞá ÇáÈíÇäÇÊ Èíä ÇáÇÌåÒÉ ÚÈÑ ÇáÔÈßÉ ÍíË íãßä æÖÚå Ýì Çì ãßÇä áÇÓÊÎÏÇãå æáÇ íÔÊÑØ æÌæÏ ÌåÇÒ ÇáÈÕãÉ ÈÌæÇÑ ÇáßãÈíæÊÑ .
• ÞÏÑÉ ÇáÌåÇÒ áÊÎÒíä ÇáÈÕãÇÊ Ýì ÍÇáÉ ÇäÞØÇÚ ÇáÔÈßÉ Èíä ÇáÌåÇÒ æÇáßãÈíæÊÑ .
• ÇãßÇäíÉ ßÊÇÈå æÊÎÕíÕ ÑÓÇÆá ÞÕíÑÉ ãÑÊÈØÉ ÈÊæÞíÚ ÇáãæÙÝ Úáì ÇáÇÌåÒÉ .
• ÇãßÇäíÉ ÊæÕíá ÇáÌåÇÒ ÈãÒæÏ ßÇáÈØÇÑíÉ áÍÝÙ ÇáãÚáæãÇÊ ÚäÏ ÇäÞØÇÚ ÇáÊíÇÑ ÇáßåÑÈÇÆì .
• ÇãßÇäíÉ ÊÓÌíá ÈÕãÇÊ ÇáãæÙÝíä ÊÊÑæÇÍ Èíä ( 1500 ÈÕãÉ Çáì 8000 ÈÕãÉ ) áßá ÌåÇÒ .
• ÓÚÉ ÇáÊÎÒíä áÍÑßÇÊ ÇáÈÕãÉ íÊÑÇæÍ Èíä ( 30000 ÍÑßÉ Çáì 100000ÍÑßÉ ) áßá ÌåÇÒ .
• ÇáÇÌåÒÉ ÊÚãá Úä ØÑíÞ ÇáÔÈßÉ æÍÑßÇÊ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ÇáÎÇÕÉ ÈÌãíÚ ÇáÝÑæÚ Ýì ÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÑßÒíÉ Ýì ÇáÝÑÚ ÇáÑÆíÓì ÚÈÑ ÇáÔÈßÉ ÂáíÇ .
• ÇáÌåÇÒ íÊÍãá ÇáÍÑÇÑÉ ÍÊì 50 ÏÑÌÉ ãÆæíÉ æáÇ íÍÊÇÌ Çáì ÊßííÝ .
ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáÝäíÉ ááßÇÑÊ :
• ÇáßÇÑÊ Ðæ äæÚíÉ ÌíÏÉ áÇ íÊÃËÑ ÈÇáãÇÁ Çæ ÇáÍÑÇÑÉ .
• ÚÏã ÇãßÇäíÉ ÇÓÊäÓÇÎ ÇáßÇÑÊ .
• ÇáßÇÑÊ íÍÊæì Úáì ÕæÑÉ ÇáãæÙÝ æÈíÇäÇÊå ÇáÔÎÕíÉ .
• íãßä ÞÑÇÁÉ ÇáßÇÑÊ ÈãÌÑÏ ÚÑÖå ÇãÇã ÇáÌåÇÒ Ïæä ÇÏÎÇáå Úáì ÇáÌåÇÒ


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : MSSEGYPT
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2011-01-20
العنوان :7 ÔÇÑÚ ÚÈÏ ÇáÍì ÍÌÇÒì ÇáãäØÞÉ ÇáËÇãäÉ ãÏíäÉ äÕÑ ÇáÞÇåÑÉ ãÍãÏ ãÌÇåÏ Ê : 0222877213 - 0222737585 ãæÈÇíá : 0164006665 - 01521131700 ãæÞÚ ÇáÔÑßÉ : www.mssegypt.com Çíãíá : m.megahed@mssegypt.com
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 635
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )