قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÇäÙãÉ ÊæÞíÚ ÇáÛíÇÈ æÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ÈÇáÈÕãÉ ÈÇÌåÒÉ ßæÑíÉ ÇáÕäÚ


ÇäÙãÉ ÊæÞíÚ ÇáÛíÇÈ æÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ÈÇáÈÕãÉ ÈÇÌåÒÉ ßæÑíÉ ÇáÕäÚ


وصف الاعلانááÈÍË Úä ÇáÌæÏÉ æÇáÊãíÒ áÇÌåÒÉ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ äÞÏã áßã ÇÝÖá ÔÑßÉ ÑÇÆÏÉ Ýì ÕäÇÚÇÊ Êáß ÇáÇÌåÒÉ æåì ÔÑßÉ ÝíÑÏì ÇáÚÇáãíÉ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ßæÑíÇ áÊÞÏíã ÇÝÖá ÇáÇÌåÒÉ ÈÇãßÇäíÇÊ ãÐåáÉ æÇÓÚÇÑ ÑÇÆÚÉ ÍÊì ÊÍÕá Úáì ÇáÇäÖÈÇØ æÒíÇÏÉ ÇáÇäÊÇÌíÉ ÇáÊì ÊÍáã ÈåÇ áÔÑßÊß æåÐÉ äÈÐÉ ãÎÊÕÑÉ Úä ÈÚÖ åÐÉ ÇáÇÌåÒÉ ÈßÇÝÉ ÇãßÇäíÇÊåÇ

ÇáÌåÇÒ ÇáÑÇÆÚ ãæÏíá VIRDI AC 6000

• æåÐÇ ÇáÌåÇÒ íÚãá ÈÇáÈÕãÉ - æÇáßÇÑÊ - æÇáßæÏ ÇáÓÑì
• íÓÊæÚÈ ÍÊì 30.000 ãæÙÝ æ 250.000 ÍÑßÉ ÇãÖÇÁ
• íÊã ÊæÕíáÉ ãä ÎáÇá TCP/IP Çæ ßÇÈá ÇáÇÒã ááÊæÕíá ÈÇáßãÈíæÊÑ
• ãÒæÏÉ ÈßÇãíÑÇ 1.3 áÇáÊÞÇØ ÕæÑÉ ááãæÙÝíä ÚäÏ ÇáÇãÖÇÁ
• ãÒæÏ ÈÍÇãì áÍãÇíÉ ÍÓÇÓ ÇáÈÕãÉ ãä ÇáÇÊÑÈÉ
• æÔÇãáå Interface USB áÓÍÈ ÇáÈíÇäÇÊ
• ãÒæÏ ÈÇßÓÓ ßäÊÑæá áÊÍßã Ýì ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ
• íØáÞ ÇäÐÇÑ Ýì ÍÇáÉ ÊÚÑÖÉ ááÚÈË
• áÇ íÞÈá ÇáÈÕãÉ ÇáãÒíÝÉ

ááÇÊÕÇá ÚÈÑ ÇáåÇÊÝ íÑÌì ÇáÇÊÕÇá

ÇÏÇÑÉ ÇáãÈíÚÇÊ :- ÔíãÇÁ ÒßÑíÇ
0103367624
01521202771
0107589648
0224731711
Shaimaa.easy@gmail.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : shaimaa zakria
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2011-03-10
العنوان :Shaimaa.easy@gmail.com
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 634
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )