قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : áãÈíÚÇÊ Çí Ýæä ÇáÚáÇãÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÌÏíÏÉ ÇÈá


áãÈíÚÇÊ Çí Ýæä ÇáÚáÇãÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÌÏíÏÉ ÇÈá


وصف الاعلانåäÇß Úáì ÇáÐåÇÈ ÇáÊÑæíÌí Ýí ÇáÔÑßÉ Ýí ÇáæÞÊ ÇáÍÇáí æÇáÐí íãßäß ÃíÖÇ ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä.

ÅÐÇ ßäÊ ÊÔÊÑí 2 æÍÏÉ ÇáÍÕæá Úáì 1 æÍÏÉ ãÌÇäÇ
ÅÐÇ ßäÊ ÊÔÊÑí 5 æÍÏÇÊ ÇáÍÕæá Úáì 3 æÍÏÇÊ ãÌÇäíÉ

ÇáÖãÇä: äÍä äÚØí 1 ÓäÉ ÇáÖãÇä áßá ãäÊæÌ ÈíÚÊ áÒÈÇÆääÇ¡ ãäÊÌÇÊäÇ åí ÇáÔÑßÉ ãä ÇáÝÆÉ 1 ÇÎÊÈÇÑåÇ æÇÝÞÊ ÚáíåÇ ãäÙãÉ ÇáãÚÇííÑ ÇáÚÇáãíÉ Ýí ÇáÕäÇÚÇÊ ÇááÇÓáßíÉ.

ÇáãäÊÌÇÊ ÇáãÊÇÍÉ ÇáÊÇáíÉ:

ÇÈá Çí Ýæä:
ÇÈá Çí Ýæä 4S 64GB ======= $ 600USD
ÇÈá Çí Ýæä 32GB 4SG ====== 500 $
ÇÈá Çí Ýæä 4G 32GB $ 400 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí =======
ÊÝÇÍÉ Çí Ýæä 16GB 4G ======= 350 $ ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
ÇÈá Çí Ýæä 3Gs 32GB ====== 300 ÏæáÇÑÇ
ÇáÊÝÇÍ 16GB Ýæä 3GS ====== 250 ÏæáÇÑ

ÃÈá Ãí ÈÇÏ 2:

ÃÈá Ãí ÈÇÏ 2 + æÇí ÝÇí +3 G 64GB ........... $ 399 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
ÃÈá Ãí ÈÇÏ 2 + æÇí ÝÇí - 32GB ....... ....... $ 350 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
ÃÈá ÇááæÍí 64GB ÈÇÏ (æÇí ÝÇí + 3G) .... $ 310 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
ÃÈá ÇááæÍí 32GB ÈÇÏ (æÇí ÝÇí + 3G) .... 300 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
ÇáÊÝÇÍ 16GB ÈÇÏ ÇááæÍí (æÇí ÝÇí + 3G) ..... 300 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí

äæßíÇ ÇáãäÊÌ:

äæßíÇ E7 ======== 250 ÏæáÇÑ
äæßíÇ N8 ======== 240 $ ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
äæßíÇ N9 ======== $ 400USD

ÈáÇß ÇáãäÊÌÇÊ:

ÈáÇß ÈíÑí ÈæáÏ ÊÇÊÔ 9900 400 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
ÇáÔÚáÉ ÈáÇß ÇáãÊÒáÌ 9800 - 300 ÏæáÇÑ ÃãÑíßí
ÈáÇß ßÊÇÈ ÇááÚÈ áæÍí - $ 350 USD
ÈáÇß ÈíÑí ÈæáÏ 9780 - 235 $ ÏæáÇÑ ÃãÑíßí

ÇáÊÓáíã ãä ÇáÊÝÕíá:
ÑÓæã ÇáÔÍä: ÇáÔÍä ãÌÇäÇ ááÔÑÇÁ ÈÇáÌãáÉ: ÝíÏíßÓ¡ Ïí ÅÊÔ Åá Ãæ íæ Èí ÅÓ æÞÊ ÇáÊÓáíã: 2 íæã [...]

áãÇÐÇ ÊÔÊÑí ãä ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ¿

* ÎÕæÕíÊß ãÖãæäÉ

* ÃÓÚÇÑäÇ áÇ íÚáì Úáíå

* ãÚÇãáÉ ÂãäÉ ãÖãæäÉ

* äÍä ÇáÓÝíäÉ ÇáÇËäíä ÍÊì ÇáÓÈÊ.

* ÇáÍÑÉ ÇáÔÍä Úáì ÃæÇãÑ ÇáãÄåáíä

* äÍä äÞÏã ÎÕã ãÚÞæá Úáì ÇáÔÑÇÁ ÈÇáÌãáÉ

* äÍä ÇáÓÝíäÉ Çáíæã äÝÓå ÈÚÏ ÇáÊÃßÏ ãä ÇáÏÝÚ.

* äÍä äÞÏã 30 íæãÇ ÚæÏÉ ÇáÓíÇÓÉ æÇáãÇá ÈäÓÈÉ 100٪ ãÑÉ ÃÎÑì.

ãÏíÑ ÇáÊÓæíÞ:

ÇáÓíÏ ÎÇáÏ ãÍãÏ

ØáÈß ÇáÂä!

Contact Number : +447035957687
Email:cellular.trades@hotmail.com
Email:cellular.trades@yahoo.com
Email:saleselectplc@gmail.com
Skype ID:islamic_store81

http://e-electronicslimited.webs.com/


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : Khalid
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2012-02-13
العنوان :101 mobile street,iphone lane Kuwait
السعر :130
الزيارات : 556
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )