قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÓíÇÍÉ : ÇÓÊãÊÚ ÈÞÑíÉ ÇáãÔÑÈíÉ


ÇÓÊãÊÚ ÈÞÑíÉ ÇáãÔÑÈíÉ


وصف الاعلانÑÍáÇÊ Çáì ÇáÛÑÏÞÉ ÈÞÑíÉ ÇáãÔÑÈíÉ æÞÑíÉ ÃßæÇÝä æÝäÏÞ ÑæãÇ ÈÕíÝ 2012
ÇáÓÜÜÚÑ (475 ) ÌäíÉ ááÝÑÏ ÃÑÈÚ ÃíÇã ËáÇË áíÇáì
ÇáÓÜÜÚÑ (595 ) ÌäíÉ ááÝÑÏ ÎãÓ ÃíÇã ÃÑÈÚ áíÇáì
ãæÇÚíÏ ÇáÑÍáÇÊ Çáíæã ãæÇÚíÏ ÇáÑÍáÇÊ Çáíæã ãæÇÚíÏ ÇáÑÍáÇÊ Çáíæã
25/8/2012
28/8/2012
1 /9/2012
4 /9/2012
8 /9/2012
11/9/2012 ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ
ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ
ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ 7 /7/2012 10/7/2012
14/7/2012
17/7/2012
18/8/2012
21/8/2012 ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ
ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ
ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ 9 /6 /2012
12/6/2012
19/6/2012
22/6/2012
30/6/2012
3 / 7/2012 ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ
ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ
ÇáÓÈÊ
ÇáËáÇËÇÁ
* íÖÇÝ ( 105 Ì) ááËáÇË áíÇáì (140 Ì ) ááÇÑÈÚ áíÇáì ááÇÞÇãÉ ÇáßÇãáÉ ( ÝØÇÑ+ÛÏÇÁ+ÚÔÇÁ+ãÔÑÈÇÊ+ ÃÓäÇßÓ)
* ÈÛÑÝ ãÌåÒÉ ËáÇÌÉ + ÊáÝÒíæä + ÏÔ ãÑßÒì + ÊßíÝ .
ÔÇãá ÇáÇäÊÞÇáÇÊ ÐåÇÈ æÚæÏÉ ÈÇÊæÈíÓÇÊ ãßíÝÉ æÍÏíËÉ .*
* ÔÇãá ( ÃÝÜÜØÇÑ + ÚÔÜÜÇÁ) ÈæÝíÉ ãÝÊæÍ .
* ÃáÇØÝÇá ãä Óä 5 ÓäæÇÊ ÍÜÊì 11 ÓäæÇÊ ( 300 ) ãÚ Òæíåã ÇáÇÑÈÚ ÇíÇã .
* ÃáÇØÝÇá ãä Óä 5 ÓäæÇÊ ÍÜÊì 11 ÓäæÇÊ ( 390 ) ãÚ Òæíåã ÎãÓ ÇíÇã .
* ÇáÓÝÑ ÇáÓÇÚÉ ÇáÓÇÏÓÉ ÕÈÇÍÇ ãä ÇãÇã ÓäÊÑÇá ÑãÓíÓ . ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã
æ äÊÜÜÜãäÜÜÇ áÜÜßã ÑÍÜÜÜáÉ ÓÜÜÜÚÜÜíÏå ..... ÃÔÑÝ ÍÓÜÜÜÜÜíä

Head Office: 17 Abbas Al- Aqqad St, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02/ 2 260 3946 - Fax: 02/ 261 1464
Mobile: 010/ 636 52 508 - 012/ 222 93 308
E-mail: ashrafsunhorse@yahoo.com _ sunhorsetravel27@ yahoo.com
Facebook: http://www.facebook.com/sunhorsetravel
Website: www.sunhorsetravel.webs.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : sunhorse
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2012-05-12
العنوان :Head Office: 17 Abbas Al- Aqqad St, Nasr City, Cairo, Egypt.
السعر :475ÌäíÉ ãÕÑì
الزيارات : 577
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )