قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÎÕæãÇÊ åÇÆáÉ Úáì ÇáÇÊ ÊÕæíÑ ÇáãÓÊäÏÇÊ ÈãäÇÓÈÉ ÔåÑ ÑãÖÇä


ÎÕæãÇÊ åÇÆáÉ Úáì ÇáÇÊ ÊÕæíÑ ÇáãÓÊäÏÇÊ ÈãäÇÓÈÉ ÔåÑ ÑãÖÇä


وصف الاعلانÔÑßÉÇáÇäÕÇÑ ÏÇÎá ãÕÑáßá ÇáãÍÇÝÙÇÊ æÎÇÑÌåÇ
ÇÞá ÊßáÝÉ æÇßËÑ ÌæÏÉ ÇáÇÊ ÊÕæíÑ ãÓÊäÏÇÊ ÇÓÊÚãÇá ÇáÎÇÑÌ ÈÍÇáÉ ÇáÒíÑæ ÈÇáÖãÇä æÇáÕíÇäÉÇáãÌÇäíÉ æ ÇáÇÊ ÇáÑÓæãÇÊ ÇáåäÏÓíÉ æ ÇáÈáæÊÑ ÌÏíÏÉ
ÊÞæã ÇáÔÑßÉ ÈÇáÕíÇäÉ æÎÏãÉ ãÇÈÚÏ ÇáÈíÚ
ÊáÈíÉ ÇáÇÚØÇá ÎáÇá 24 ÓÇÚÉ Úä ØÑíÞ ãåäÏÓíä ãÊÎÕÕíä
ÌãíÚ ÞØÚ ÇáÛíÇÑ æãÓÊáÒãÇÊ ÇáÊÔÛíá ãÊæÝÑÉ æÈÇáÖãÇä
ÚÞæÏ ÕíÇäÉ ÔÇãáÉ ÞØÚ ÇáÛíÇÑ æÛíÑ ÔÇãáÉ æ åÏÇíÇ
ÇãßÇäíÉ ÇÓÊÈÏÇá ÇáÇáÉ ÇáÞÏíãÉ æ ÇáãÚØáÉ ÈÇÎÑì ÇÍÏË
ÇáÏÝÚ äÞÏÇ Çæ ÈÇáÊÞÓíØ ÇáãÑíÍ
ÈÏæä ÇÌÑÇÁÇÊ ÈäßíÉ Çæ ÔÈåÇÊ ÑÈæíÉ
æ ÇáÇÊ ÇáÊÛáíÝ æ ÇáÊÌáíÏ ÇáÌÏíÏÉ
ÇáÇÓßäÏÑíÉ : 3ÚãÇÑÇÊ Èäß ÇáÇÓßÇä æ ÇáÊÚãíÑ ÔÇÑÚ ÇáãÏíäÉ ÇáãäæÑÉ ÇáÚÕÇÝÑÉ ÈÍÑí
ÊáíÝæä : 5539473 5533968/03 ãæÈÇíá :01000097319 -01111800661
ÃÓíæØ : ÔÇÑÚ ÇáÌãåæÑíÉ ÇÈÑÇÌ ÚËãÇä Èä ÚÝÇä ÇãÇã Èäß ÇáÞÇåÑÉ
Alansar.group4@gmail.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ÇáÇäÕÇÑ 4
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2012-07-09
العنوان :ÇáÇÓßäÏÑíÉ : 3ÚãÇÑÇÊ Èäß ÇáÇÓßÇä æ ÇáÊÚãíÑ ÔÇÑÚ ÇáãÏíäÉ ÇáãäæÑÉ ÇáÚÕÇÝÑÉ ÈÍÑí
السعر :1500
الزيارات : 424
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )