قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : مقالات ثقافية : ãÞÇáÇÊ ÇÓáÇãíÉ : ßíÝ ÊÓÊíÞÙ áÃÏÇÁ ÕáÇÉ ÇáÝÌÑ


ßíÝ ÊÓÊíÞÙ áÃÏÇÁ ÕáÇÉ ÇáÝÌÑ


تفاصيل المقال

تاريخ المقال2009-11-21
مرات القراءة( 968 )
قم بالتسجيل مجانا واضف المقال في المفضلة للرجوع اليه بسهولة

محتوى المقالíÍßì Ãä ÃÍÏ ÇáÚáãÇÁ ßÇä íÍË ÇÈäå æíæÕíå Úáì ÞÑÇÁÉ ÇáÞÑÂä ãäÐ Ãä ßÇä ÕÛíÑÇ¡æßÇä íÚáãå ÍÝÙ ÇáÞÑÂä æØÑíÞÉ ÊÌæíÏå
æÝí íæã ãä ÇáÃíÇã¡ ÏÚÇ ÇáÚÇáã ÇÈäå ¡ æÞÇá áå ÓÃÎÈÑß ÈÓÑ ãä ÃÓÑÇÑ ÓæÑÉ ÇáßåÝ ¡ ÅäåÇ ÂíÇÊ ÅÐÇ ÞÑÃÊåÇ ÞÈá äæãß ÝÅäåÇ ÊæÞÙß ÚäÏ ÇÐÇä ÇáÝÌÑ ÔÑØ Ãä ÊÛãÖ Úíäíß æÊÞÑà åÐå ÇáÂíÇÊ æÈÚÏ Ðáß ÊäÇã ... ÅÓÊÛÑÈ ÇáÅÈä Þæá ÃÈíå ãÚ Åäå áÇ ÛÑíÈ Ýí ÇáÞÑÂä ÞÑÑ ÇáæáÏ ÊÌÑÈÉ æÕíÉ ÃÈíå¡ æÚäÏãÇ Íá ÇáÙáÇã æÍÇä æÞÊ Çáäæã¡ ÞÑà ÇáæáÏ Êáß ÇáÂíÇÊ æÈÇáÝÚá ÅÓÊíÞÙ ÚäÏ ÂÐÇä ÇáÝÌÑ ÝãÇ ßÇä ãä ÇáÅÈä ÅáÇ Ãä ÔßÑ æÇáÏå æÔßÑ ÑÈå Úáì åÐå ÇáäÚãÉ.
æÇáÂíÇÊ åí ÃæÇÎÑ ÓæÑÉ ÇáßåÝ.
(Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö ßóÇäóÊú áóåõãú ÌóäøóÇÊõ ÇáúÝöÑúÏóæúÓö äõÒõáÇ (107) ÎóÇáöÏöíäó ÝöíåóÇ áÇ íóÈúÛõæäó ÚóäúåóÇ ÍöæóáÇ (108) Þõá áøóæú ßóÇäó ÇáúÈóÍúÑõ ãöÏóÇÏðÇ áøößóáöãóÇÊö ÑóÈøöí áóäóÝöÏó ÇáúÈóÍúÑõ ÞóÈúáó Ãóä ÊóäÝóÏó ßóáöãóÇÊõ ÑóÈøöí æóáóæú ÌöÆúäóÇ ÈöãöËúáöåö ãóÏóÏðÇ (109) Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóäóÇ ÈóÔóÑñ ãøöËúáõßõãú íõæÍóì Åöáóíøó ÃóäøóãóÇ Åöáóåõßõãú Åöáóåñ æóÇÍöÏñ Ýóãóä ßóÇäó íóÑúÌõæ áöÞóÇÁ ÑóÈøöåö ÝóáúíóÚúãóáú ÚóãóáðÇ ÕóÇáöÍðÇ æóáóÇ íõÔúÑößú ÈöÚöÈóÇÏóÉö ÑóÈøöåö ÃóÍóÏðÇ )(110)
ÇäÔÑåÇ æÇÏÚí áÑÇÓáåÇ æãä äÔÑåÇ æËæÇÈß ÚäÏ Çááå

Çááåã æÝÞ ãä ßÊÈåÇ æãä ÇÑÓáåÇ æãä ÞÑÆåÇ æÍÑã æÌåå ãä ÇáäÇÑ Çãíä
áÇÇáå ÇáÇ ÇäÊ ÓÈÍÇäß Çäí ßäÊ ãä ÇáÙÇáãíä
تعليقات القراء على المقال


اضف تعليقك على المقال
المقالات الجديدة

المقالات الاكثر قراءة

= (42609 )
= (20341 )
= (18763 )
= (16314 )
= - (13864 )